2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แบบขึ้นทะเบียนหางาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนหางาน แล้วส่งกลับยังงานพัฒนานักศึกษา
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2559
แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2559
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2559
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th