23 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวตำแหน่งงานว่าง/งานพิเศษ-หารายได้ระหว่างเรียน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ด้วยบริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้คำปรึกษาและการพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นฯ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว รวมงานกับบริษัท
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ด้วยบริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้คำปรึกษาและการพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นฯ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว รวมงานกับบริษัท

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th