ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560

พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559


https://photos.google.com/share/AF1QipNi_t75sPUK1rlN8zZEZdmIIm-pw0wCAzn1RJZvd15ZEQ8MWiNn00uZhbSisd3IPg?key=dHR1MnJpRjN0NWxmTFFjYk9pNVJXMzA2Z3I5V1Rn

เข้าชม : 673


ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แบบขึ้นทะเบียนหางาน 2 / ก.พ. / 2560
      แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2559 17 / ม.ค. / 2560
      โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน 22 / ธ.ค. / 2559
      ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 22 / ธ.ค. / 2559


About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th