23 / ธ.ค. / 2559 : สันติศึกษา/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการชักพระประเพณี ประจำปี 2559
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวัดนิคมธรรมาราม จัดขบวนแห่เรือพนมพระ เพื่อเข้าร่วมสืบสานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2559 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22 / ธ.ค. / 2559 : สันติศึกษา/ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2559 พร้อมกันเวลา 06.30 น. เริ่มกิจกรรมเวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานพระรูป (พระจำนวน 9 รูป)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th