<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
เอกสารประกอบการกู้


PSU jobssearch
Loan
PSU Webmail
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


‹๐› ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แบบขึ้นทะเบียนหางาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลขึ้นทะเบียนหางาน แล้วส่งกลับยังงานพัฒนานักศึกษา
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2559
แบบฟอร์มการเขียนขออนุมัติโครงการรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2559
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เปิดโลกทัศน์ประชาคมอาเซียน ในระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2559
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวกิจกรรมนักศึกษา/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560
ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2560
‹๐› ข่าวการประกวด แข่งขัน อบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก
14 / ก.พ. / 2560 : ข่าวการประกวด แข่งขัน อบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้านการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
14 / ก.พ. / 2560 : ข่าวการประกวด แข่งขัน อบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวการประกวด แข่งขัน อบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก
ประกวดโครงการ KU Economic and Business Plan Competition #4 นวัตกรรมเกษตรศาสตร์ โอกาสเชิงพาณิชย์ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดโครงการ KU Economic and Business Plan Competition #4 นวัตกรรมเกษตรศาสตร์ โอกาสเชิงพาณิชย์ งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 #ผลการแข่งขันทีม Sci-Mark ได้ที่ 4 รางวัลชมเชย#&#127775;&#127
23 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวการประกวด แข่งขัน อบรม สัมมนาจากหน่วยงานภายนอก
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือ 77 ในระดับเยาวชนเพื่อเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
‹๐› ข่าวเงินกู้ กยศ./ทุนการศึกษา
ยังไม่มีข่าว...
‹๐› ข่าวการศึกษาต่อ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก
ยังไม่มีข่าว...
‹๐› ข่าวตำแหน่งงานว่าง/งานพิเศษ-หารายได้ระหว่างเรียน
23 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวตำแหน่งงานว่าง/งานพิเศษ-หารายได้ระหว่างเรียน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ด้วยบริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้คำปรึกษาและการพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นฯ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว รวมงานกับบริษัท
ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน ด้วยบริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด เป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ให้คำปรึกษาและการพัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชั่นฯ มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว รวมงานกับบริษัท
‹๐› ข่าวหอพักนักศึกษา
ยังไม่มีข่าว...
‹๐› ข่าวนักศึกษาวิชาทหาร
ยังไม่มีข่าว...
‹๐› ข่าวทั่วไป
ยังไม่มีข่าว...

About Us

ฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการอย่างมีคุณภาพเป็นหน่วยงานชั้นนำในระดับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เน้นการบริการด้วยใจ แม่นยำระเบียบวิธีปฏิบัติประสานภารกิจและควบคู่กับการพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน

Contact Us

งานพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Address: 31 หมู่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
Telephone: 0-7727-8860
FAX: -
Others: -
E-mail: nathaphon.c@psu.ac.th